Un entorn de coneixement, innovació i col·laboració impulsat des de Barcelona

Imacity es configura com un entorn dinàmic de coneixement, innovació i col·laboració entre experts de diverses disciplines que combinen el rigor teòric i l'experiència pràctica amb la reflexió crítica i l'esperit transformador.

La complexitat dels reptes i dinàmiques urbanes exigeix també respostes complexes que parteixin d'una mirada més transversal i multidisciplinar, superant els enfocaments parcials i excessivament segmentats.

Tant si parlem d'innovació o emprenedoria, inclusió social o diversitat cultural, com si ho fem de "creative cities", "intercultural cities" o "smartcities" ens calen estratègies que tinguin present la interrelació entre àmbits com l'urbanisme, l'economia, l'educació, la cultura, la participació o la tecnologia entre d'altres.