El vincle entre dinamisme econòmic i cohesió social, diversitat i democràcia

A les ciutats es concentren els grans reptes i complexitats socials del nostre temps, però també és a les ciutats on es donen les millors oportunitats per resoldre'ls i assolir noves fites de progrés col·lectiu.

És des de la perspectiva de les ciutats que cal enfocar moltes de les qüestions que es plantegen en el debat global sobre el desenvolupament sostenible i el progrés de les persones.

A Imacity apostem per una visió estratègica que té molt present els vincles entre el dinamisme econòmic ila cohesió social, la gestió de la diversitat i l'aprofundiment de la democràcia.