Oferim serveis per acompanyar a ciutats, governs i institucions en:

Disseny, execució i avaluació de polítiques innovadores de gestió de la diversitat, interculturalitat i cohesió social.

Disseny, execució i avaluació de programes de promoció econòmica, foment de l'emprenedoria i sistemes de innovació.

Impuls i coordinació de projectes de col·laboració público-privada i creació d'entorns creatius i xarxes socials de treball pluridisciplinar.

Identificació de tendències, anticipació i escenaris de futur sobre el desenvolupament econòmic i social de les ciutats.

Conferències i moderació de debats sobre gestió de la diversitat i interculturalitat, promoció econòmica, innovació i emprenedoria.

Avaluació externa de projectes internacionals.