Tendències actuals dels projectes imacity

Desenvolupament internacional de l'estratègia antirumors per prevenir el racisme.

Suport en l'impuls de la xarxa iberoamericana de ciutats interculturals.

Programes de foment de l'emprenedoria en entorns professionals i en el sector públic i desenvolupament de comunitats emprenedores.

La relació entre economia i diversitat, amb especial atenció a l'impacte a les empreses i a les polítiques municipals.

Programes de foment de l'ocupació juvenil amb empreses.

Programes de col·laboració público privada en entorns locals i creació d'entorns col·laboratius de treball en xarxa.