Dani de Torres

Expert en polítiques innovadores de gestió de la diversitat i interculturalitat del Consell d'Europa, de diverses ciutats i d'altres organismes com la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Director de la "Red Española de Ciudades Interculturales" (RECI) vinculada a la xarxa europea de ciutats interculturals impulsada pel Consell d'Europa.

Director del projecte "Estrategia Antirumores para prevenir el racismo" finançat per la Open Society Foundation i liderat per la Fundació ACSAR i que consisteix en exportar a diverses ciutats espanyoles l'Estratègia Barcelona Antirumors que va impulsar en la seva etapa a l'Ajuntament de Barcelona.

Col·laborador de l'empresa Yayaki! especialitzada en creació i disseny de continguts i comunicació multimèdia i de processos de transparència a través del open data.

Comissionat de l'Alcaldia per a la Immigració i el Diàleg Intercultural de l'Ajuntament de Barcelona durant el període 2007-2011. Va impulsar diverses polítiques innovadores des del consens, la transversalitat i el treball en xarxa que s'han reconegut com a bones pràctiques a nivell internacional.

Prèviament va ser assessor del Gabinet de l'Alcaldia de Barcelona en polítiques innovadores de cohesió social i de la Comissió d'Educació, Cultura i Benestar Social, assessor del Conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya i consultor a l'empresa "Acceso a Europa" en projectes europeus sobre cohesió social, educació i diversitat.

És llicenciat en Economia General per la Universitat de Barcelona i té formació de postgrau en Interculturalitat i Educació (UB) i estudis europeus i internacionals (BirkbeckCollege de la Universitat de Londres).

Analista i col"laborador de diversos thinktanks i fundacions sobre els temes de diversitat, lideratge i interculturalitat i conferenciant en diversos "fòrums" internacionals.

Exemples de projectes liderats per Daniel de Torres

Pla Barcelona Interculturalitat: es va elaborar durant el 2008 i 2009 en un procés en que hi van participar més de 3000 persones i entitats i actualment és una de les estratègies urbanes de gestió de la diversitat referents, sobretot per la seva transversalitat ja que inclou àmbits com l'urbanisme, la cultura, l'educació o l'economia.

Estratègia Barcelona Antirumors: una innovadora estratègia de sensibilització per combatre els estereotips, prejudicis i els falsos rumors sobre la immigració i la diversitat cultural, per afavorir la convivència i la interacció entre les persones i que ha tingut un important impacte internacional.

Director de la "Red Española de Ciudades Interculturales" (RECI): vinculada a la xarxa europea de ciutats interculturals impulsada pel Consell d'Europa i amb el suport de la Fundació la Caixa i la Universitat Pompeu Fabra.

Grup de Treball Immigració de "Eurocities": En la seva etapa de Comissionat de Immigració, Barcelona va liderar el Grup de Treball d'Immigració de la xarxa de ciutats europees Eurocities, impulsant entre d'altres la signatura del Diversity Charter que actualment ja han signat Alcaldes de moltes ciutats europees.

Responsable del disseny i de la coordinació tècnica com a consultor de diversos projectes europeus sobre diversitat, educació i cohesió social a l'empresa Acceso a Europa.

Responsable de l'Àrea de recerca sobre immigració i diversitat de la Fundació Rafael Campalans en la que va realitzar una comparativa dels models de gestió de la diversitat de diversos països.

.